Malerentreprenøren er en total leverandør av malertjenester og innvendig oppussing. Med våre høyt kvalifiserte håndverkere fra egen stab utfører vi i tillegg snekkerarbeider, gulvlegging, fliselegging og tapetsering.

Malerentreprenøren vil med sin erfaring og kunnskap til enhver tid i prosessen bistå med valg av produkt og fargeløsninger slik at kunde får den best mulige kvaliteten og ønsket resultat. Malerentreprenøren bistår med rådgiving inntil ferdigstillelse og overlevering.

mester merke
Lærlingmerke
startbank